Prenatale onderzoeken

Tijdens de zwangerschap krijg je meer informatie over verschillende onderzoeken die mogelijk zijn. De 3 onderzoeken waar het om gaat zijn de NIPT, 13 weken echo en de 20 weken echo. 

Met de NIPT wordt bloed van de moeder onderzocht op de aanwezigheid van chromosomen van de placenta van de baby. Deze chromosomen zijn meestal identiek aan die van de baby zelf. De test is bedoeld om te kijken of er afwijkingen zijn op chromosoom 13,18 en 21 (o.a. Syndroom van Down). De test is betrouwbaar, maar is niet 100% zeker. De NIPT wordt vanaf 1 april 2023 volledig vergoed. Het is als bloedonderzoek met een buisje extra te bepalen als je het routine bloedonderzoek laat uitvoeren op route 11 (bloedafname) in VieCuri. Voor elk bloedonderzoek is een afspraak nodig bel 077-3205555 of mijnviecuri.nl. Meer informatie over NIPT op: pns.nl/nipt.

De 13-weken echo is  nieuw uitgebreid onderzoek van de baby. Met deze echo wordt tussen de 12+3 en 14+3 dagen gekeken naar de afwijkingen die op die termijn gezien kunnen worden.  Deze wordt volledig vergoed door je verzekering. Meer informatie op: pns.nl/13-wekenecho.

Met de 20-weken echo (SEO) wordt onderzoek gedaan naar een open ruggetje, hartafwijking en andere lichamelijke afwijkingen bij uw ongeboren kind. De zorgverzekering vergoed dit onderzoek volledig. Meer informatie op: pns.nl/20-wekenecho.

Let op: niet alle aandoeningen (kunnen) worden onderzocht. Als uit prenatale screening blijkt dat de kans klein is dat uw kind Downsyndroom of een lichamelijke afwijking heeft, is dit toch niet uitgesloten. Ook kan het een andere aandoening hebben, die niet wordt ontdekt. De voor je belangrijkste vraag: ‘Is mijn kindje gezond?’ kan met de nu beschikbare testen nooit met volledige zekerheid worden beantwoord.

De onderzoeken kunnen je misschien geruststellen over de gezondheid van je kindje. Maar ze kunnen je juist ook ongerust maken, en je voor moeilijke keuzes stellen. Je bepaalt natuurlijk zelf (samen) of je de onderzoeken wilt en of je daarna eventueel nog vervolgonderzoek wilt laten doen. Het vervolgonderzoek zal meestal uit meerdere echo’s bestaan maar kan ook een vruchtwaterpunctie of een vlokkentest betekenen. Dit zijn, in tegenstelling tot de NIPT, 13- en 20-weken echo, risicovolle onderzoeken waarbij de kans op een miskraam ongeveer 0.5-1% is. Je kunt op elk moment stoppen met het doen van verder onderzoek. Maar eenmaal begonnen aan deze onderzoeken is het moeilijk stoppen als er uitkomt dat er mogelijk iets is bij je kindje. Veel mensen ervaren het vervolgtraject als fysiek en psychisch belastend.

Bij de 1e afspraak zullen we met je bespreken of je meer informatie wenst over de bovengenoemde onderzoeken. Als dit het geval is geven we je uitgebreide mondelinge toelichting. Dit is belangrijk en vereist om een goede keuze te kunnen maken. Verder ontvangt je een aantal folders waarin alles nogmaals duidelijk staat uitgelegd zodat je thuis kunt beslissen of je 1 of beide onderzoeken wilt doen. Bij de tweede controle kunt je dit dan kenbaar maken. Wij regelen de aanvragen voor deze onderzoeken voor je.

De 13- en de 20-weken echo vinden plaats in het Centrum Verloskundig Onderzoek Noord-Limburg (CVONL te Venlo). Dit centrum is een samenwerking tussen de 5 verloskundige praktijken in Noord-Limburg en gevestigd in het Geboortecentrum Venlo op laag 3. Een assistente neemt contact met je op voor afspraak nadat je bent verwezen door de verloskundige. De NIPT is als bloedonderzoek met een buisje extra te bepalen als je het routine bloedonderzoek laat uitvoeren op route 11 (bloedafname) in VieCuri